Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Azili

 

Në Zvicër Enti Federal për Migrim (BFF) është përgjegjëse për ecurinë e Azilit. Ekzistojnë qendrat e pranimit dhe procedurës në Bazel, Chiasso (Kiaso), Kreuzlingen dhe Valorbo. Azilkërkuesit duhet që në këto qendra të parashtrojnë kërkesën e tyre për Azil.

Kantonet në Zvicër janë kompetente për strehim, kujdestari dhe përkujdesje gjatë procedurës së kërkesës për azil.
Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH – Asociacioni Zviceran i Ndihmës për Refugjat është si koordinator mbi (Caritas, HEXS, SAH, SRK, VSJF) dhe mbron interesat e refugjatëve.
Procedimi i azilit në Zvicër është shumë rigoroz dhe kompleks. Është me rëndësi të dini si funksionon e drejta dhe procedura për azil, ose si të kryhen formalitetet me shkrim në mënyrë korrekte. Këto në disa rrethana janë vendimtare për pranimi në Zvicër ose largimin nga Zvicra.
 
Azilkërkuesit, personat e pranuar përkohësisht në Zvicër, refugjatet, azilkërkuesit e refuzuar dhe personat ”Sans-Papiers” duhet në Zvicër ta gjejnë veten e tyre në mënyrë të duhur. Shpesh mund të jetë vendimtare  edhe një detal.
Për këtë shfletoni të terë paletën e informacionit ose na drejtohuni neve për këshilla përmes postës elektronike Online.

In this section: Procedimi i azilit, Ligji mbi azilin, Qendrimi në zvicër, Riatdhesimi, Këshilla juridike

Related links: