Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Procedimi i azilit

 
Kush kërkon mbrojtje në Zvicër për shkaqe përndjekje, duhet të paraqitet në njërën prej qendrave të pranimit të Entit Konfederal të Migracionit si që janë: Bazel, Chiasso, Kreuzlingen apo Vallorbe dhe t`a parashtrojë kërkesën për Azil. Pastaj fillon procedimi i azilit, i cili me një vendim për pranim, pranim të përkohshëm, refuzim ose përfundon me dëbim .
Fiksimet e Procedimi të azilit
  • Mbërritja (Hyrja ilegale në territor)
  • Kërkesa për azil
  • Procedimi i azilit
  • Mundësit e ankimit
  • Largimi dhe dëbimi
  • Qëndrimi me të drejtë të azilit të pranuar

In this section: Kërkesa për Asyl, Akordimi i azilit, Ankesa , ndihm-emergjente, Marrja në pyetje

Related links: