Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Qëndrimi në Zvicer

Kushtet e  qëndrimit në zvicerr për Azilkërkuesit, përkohësisht të pranuarit dhe refugjatët varen prej statusit qe ata kanë.
 

In this section: themen/asylrecht/aufenthalt/arbeit, themen/asylrecht/aufenthalt/wohnen, leje-qendrimi, Tërheqje të familjes, themen/asylrecht/aufenthalt/heirat, Shkollimi, themen/asylrecht/aufenthalt/gesundheit

Related links: