Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Këshilla juridike

Për gjatë procedurës së azilit, azilkërkuesit kanë nevojë për informata të sakta dhe në raste nevoje edhe për mbështetje juridike.

 
Këshillimore juridike i ndihmojnë/përkrahin pa pagës Azilkërkuesit
 
  • Informate në lidhje me procedurën e azilit në kuptim të një shanse për këshillim
  • Këshilla për azil kërkuesit
  • Përkrahje personale dhe përkrahje për probleme familjare si dhe ndërmjetësim të mëtutjeshëm me qendra kompetente.
  • Ndihmesa në rast të vështirësive me nëpunësit /zyrtaret dhe institucionet
  • Përfaqësim ose ndërmjetësimi juridik në raste të veçanta individuale
 

Related links: