Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Riatdhesimi

Zyrat kantonale, komunale dhe shoqatat humanitare rregullisht informojnë për zhvillimet më të reja dhe projektet në lëmin e ndihmës për riatdhesim. Ato organizojnë këshillime individuale për azilkërkuesit dhe azilkërkuesit e refuzuar të cilët dëshirojnë apo janë të detyruar të riatdhesohen. Për ketë ekzistojnë zyra pritje për kësi lloj programesh të riatdhesimit.

Këto ndihmojnë personat në:
  • Organizimin e udhëtimit;
  • Në kompletimin e dokumentacionit të udhëtimit;
  • Për mënyrën e financimit më rast të riatdhesimit
  • Sqarimin dhe mundësin e marrjes mi sipër të shpenzimeve mjekësore të domosdoshme në vazhdimësi pas riatdhesimit
  • Pjesëmarrjen në ndonjë program të riatdhesimit dhe anëtarësim
 

Related links: