Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Emigrimi 

Të huajt munden si fuqi punëtore të emigrojnë apo në korniza të një bashkimi familjar të vinë në Zvicër. Këta kanë mundësi tjera siç është studimi apo për arsye shkollimi të emigrojnë.

Emigrimi rregullohet me Ligjin për të huaj. Këtu ekzistojnë rregulla të ndryshme sa u preket migrimeve nga shtetet e EU dhe EFTA-s dhe të atyre te të ashtuquajturave shtete të treta.
 

In this section: Leje qëndrimi , Letërnjoftimet, Hyrja, Ligji për të huaj , Sans Papier

Related links: