Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Bashkëjetesa 

Një numër në rritje i Meshkujve dhe Grave në Zvicër bëjnë jetë të përbashkët jashtë  martesore. Ata kanë në ditët e sotme mundësit qe bashkëjetesën publikisht ta regjistrojnë. Gjithashtu edhe personat me seks të njëjtë e kanë këtë mundësi të regjistrimit.

In this section: Bashkëjetesa e regjistruar , Konkubinatet