Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Buxheti 

Në Zvicër mesatarja e pagës është ma të larta se ku do tjetër. Edhe standardi jetësor është i shtrenjtë. Kushtimet fikse për banesa, sigurime, sigurime shëndetësore dhe tatimi janë të larta.

 

Sugjerim
  • Që të jetë situata nën kontroll, mërgimtarët/et rijnë gjithsesi duhet ta përpilojnë një buxhet.

  • Familjet dhe personat me të ardhura të ulëta janë për ketë të këshilluar mirë, nëse ata përpilojnë një buxhet.

 
Si bazë duhet të merret paga emergjente

Kujdes
Qerja në Zvicër është¨ shumë e larë. Të keni kujdes, shpenzimet për banim pos të kalojnë 25% e pagës së juaj neto. Nëse ju dispononi një pagë modeste, nuk duhet të jepni për banim me¨shumë se 20% të pagës.

Sigurimi shëndetësor është obliguar, gjithashtu është shumë i shtrenjtë. Beni krahasimin e premive më kujdes.

Në ter Zvicrën ekzistojnë këshillimore për buxhetin, ju këto mund ti shfrytëzoni pa pagesë. Më se miri me rastin e këshillimit sjellkeni me veti dytësorin mbi buxhetin.

Related links:

Back to top