Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Valuta e huaj (Devizat) 

Zvicra nuk njehë rregulla të posaçme sa i përket valutës së huaj. Me qëllim të luftimit të kriminalitetit internacional dhe larjes së parës, megjithatë mund të kontrollohuni nga nëpunësit doganor në kufi. Për ketë duhet ju gjatë kalimit të kufirit hyrje apo dalje të keni pak të holla me veti.

Bashkimi evropian kërkon , qe me rastin e hyrjes apo daljes me para të kesh ose çeqe me vlerë më shumë se 10000 euro, qe këto ti deklaroni. Është mirë qe ju para se të hyni në zvicer, gjejgësisht me rastin e shprenguljes,  të keni një konto në bankat zvicërane-filialat në shtetet e huaja, qe atje të mund ti depononi parat.  Kështu shumat e dëshiruara mund ti dërgoni pa vështirësi në Zvicër.