Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Krediti 

Jeni të detyruar të merrni të folla, përkohësisht në konton e juaj e tejkaloni tërhiqni e të hollave apo merrni një automjet në lizina, për ju do të jetë ligji mbi konsumin kreditor KKS edhe për ju relevant. Informohuni për ketë, para se ju të kapërceni limitin tuaj në konto apo para qoni një kredit

 
 

In this section: Hipoteka , Krediti privat , leasing

Related links: