Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Kursimi

Në raste se ju me të hollat tuaj dini të udhëheqësi, keni mundësin të kurseni për veti apo fëmijët e juaj. Kursimi kërkon një planifikim të detalizuar. Përpiloni buxhetin shtëpiak.

 

Të hollat deponoj

Para se ju të hollat tuaja ti afatizoni, pyetni  veten sa gjatë mund mos llogaritni në to. Mendoni mirë çka juve apo fëmijëve të juaj në muajt apo vitet e ardhshme ju novitet. A pason shkollimi ? A duhet të bëni ndonjë punë të madhe ?

 

Kujdes
Çdo herë leni diçka nga të hollat rezervë, qe ju ketu thjestë të mund ti përdorni. Në raste fatkeqësie, juve nuk u ndihmojnë të hollat qe veç janë të afatizuara.

 

Një konto për të kursyer

Ne një konto kursimore mundeni ju lehtë dhe pa rreziqe të Hollat tuja aty ti depononi . Shfrytëzoni kontot kursimore qe janë ma të favorshme për ju. Beni krahasimet e ofertave bankare në mënyrë  të thuktë.

 

Kursimet në pleqëri

Për pleqëri mund të kurseni edhe në Styllen 3 tret të përkujdesjes në pleqëri (3 Säule der Alterfersorge). Shiko këtu.
 
Linku
Krahasimi i kontove kursimore
Tips prej A-Z për kursime në pleqëri

Related links: