Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Pagesa 

Ju kini në Zvicër mundësi të shumta blerje, pagesa për shërbime shërbyese apo pagesa –shtyrje të borxheve. Ju për këto mund ta shfrytëzoni Bankën apo Posten.

 

In this section: Dërgesa , Pagesat për në shtete të huaja, Kartelat Bankare dhe kreditore

Related links: