Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Shëndeti

Shëndeti eshtë një gjendje plotë trupore, shpirtërore dhe të ndihurit mirë në aspektin social, pra jo vetem mungesa e sëmundjes ose të leqendisurit. Posedimi i një gjendje ma të mirë shendetësore eshtë e drejtë themelore për njerzimin pa dallim race, religjioni, drejtimi  politik apo gjendjes ekonomike apo sociale te tji.(Definicioni i shkputur nga Organizata botërore e shendetësisë.)

Shumë faktor ndikojnë në shëndetin e njeriut. Më kryesoret janë: 
  • Prirja e tji natyrore,
  • Mënyra e tij e jeteses,
  • Rrethi ku ai banon,
  • Ambijenti
 
.

In this section: Barnatoret, Traitimi Mjeksor, Levizëshmerija, Të ushqyerit, Fëmijët, Medikamentet, Përkujdesja në shtëpi, Emergjenca, Spitali, Dentisti, Vesi, Shëndeti Psiqik, Pytje specifike të grave lidhur me shendetin, Preventiva, themen/gesundheit/sans-papiers, themen/gesundheit/geschlechtskrankheiten, themen/gesundheit/aids

Related links: