Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Barnatoret

Barnatoret në Zvicerr janë vendet e para qe vizitohen nga personat qe kanë simptome të lehta të ndonji smundje. Farmacistet janë përsona mirë të shkolluar dhe kshilltar kompetent për smundje. Në rast të ndonji dyshimi të bazuar ata klijentet i udhëzojn qe ti drejtohen Mjekut.

Në Zvizer perë 60% të Medikamenteve (Ilaqeve) Receta eshtë e obligusheme. Keto Barnatoret i japin vetëm në bazë të recetave të shkruara nga mjeku. Ketu rregullat janë shumë strikte.

 

Kujdes
Të ashtuiquajturat Recetet e perseritëshme vlefëshmerin e kanë nji vitë. Dozat qe ipen duhet qe strikt tu përmbahen  Recetave. Ato nukë munden me vetëdeshir të përshkruhen. Me kohë ketë llojë të Recetes përshkruani të mjeku i juaj.

 

Verifikimi i Recetave

Farmacistet bejnë verifikimin e të gjitha pershkrimeve duke i patur parasysh dozat. Në rastë se ju keni disa lloje ilaqesh të përshkruara. Ata kontrollojnë keto Ilaqe, se a binë keto ndeshë me njera tetren. Kjo eshtë poseqarishtë me randësi nese Recetat janë të shkruara nda disa mjekë

 

Kushë paguan medikamentet

Sigurimet shendetësore ose Sigurimet ndaj akzidenteve paguajn 80% të medikamenteve të cilat janë në perdorim në Zvicer. Keto gjinden në të ashtu qujteren Regjistraspecialitetësh.

 

Kujdes
Mbulimi i medikamenteve nga ana e sigurimit shendetësor ose ati të akcideteve behet vetem nese ata janë shkrur nga mjeku. Medikamentet qe merren me vetë deshirë i paguani vetë.

 

Medikamentet me pages në Barnatore mundeni:
  • Qe  vetë ti pagauani dhe pasandej receten bashkë me Faturen tja dergoni Sigurimit shendetësor ose ati ndaj Akcidenteve ose
  • Në bazë të nji fature të sigurimit shendetsor apo Sigurimit ndaj Acidenteve që do te merrni për të paguar. Letra barnatoriale vlenë si pas rregullit tre muaj. Sigurimet shendetësore dhe Sigurimet ndaj akcidenteve klijenteve të tyre tashë u japin nji Chip-Kart, ecila në mes të tjerash ka edhe funkcionin e letres së Barnatores.

 

Kerkoni ju “Generika”

Perë  nji numer të ilaqeve ka edhe produkete të lira – produkte emituese. Të ashtuquajtura produkte Generika. Barnatoret  të shtyra nga qmimet gjdo herë në rritje në sektorin e shendetësisë, janë të detyruara aty ku është e mundur, qe klijenteve ty tyre të ju afrojnë edhe kesi barnash. Nese keto nukë i pergjigjen rastit, pytni për ketë.

 

Kujdes   
Në rast se në vend të nji medikamenti origjinal, gjindet nji per se paku 20 % ma i lirë nga medikamentet Generika dhe ky refuzohet, kasimi to të rritet prej 10% në 20 % pjesmarrjen në pages. Perveq në raste kurë Mjeku për shkaqe shendetësore konstaton se Therapija me ilaqe generika nukë mund të behet.

 

Ju Kshillojmë
Kerkojeni nji “Foramcist shtepijak”. Ai ju siguron nji kontroll më të sigurt për furnizim medikamentesh dhe ju lehtëson juvet, veti dhe Sigurimit tuja shendetësor administraten
                                                                                                                                       
 

Related links:

Back to top