Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Levizëshmerija

Kurrë seshtë vonë qe të fillohet me aktivitete trupore. Pa marrë  para syshë në qmoshë jeni, shenditi i juaj nga kjo prerfiton gjdo herë.

 
Ushtrimet e rregullta trupore zvoglojnë rrezoqet e smundjeve shumë të perhapur siq eshtë; mbi pesha, smundjet në zemer, diabeti II, rrudhje të eshtrave (Osteoporose), Dhimje shpine si dhe Kancer të Zorve dhe të mushknive.
 
Levizjet përveq ketyre ndikojn edhe në anti depresijon dhe ndihmojn në të ndihurit ma mirë.
 
Personat me aktivitete tupore rrnojnë ma gjatë dhe në moshë të shtyrë ndihen ma mirë. Edhe njerzit e moshuar, te cilet per para pakë kanë levizë, mund të perfitojnë shumë nga levizjet e rregullta.
 
Te të rriturit i mjafton nji gjymës ore aktivitet truporë në ditë qe ai të ndihet mirë i disponuar dhe të permison kualitetin e jetes dhe të rrisë  kondicionin troporë.
 
Të ritë duhet qe të levizin nji orë në ditë. Femijet e vegjel shumë ma shumë. Per ketë ata duhet disa herë në javë të merren me ativitete sportive, të cilat atyre javë forcojnë eshtrat, gjallron-forcon zemren dhe permison  qarkullimin e gjakut, u forcon muskujt dhe u permison levizëshmerin dhe shkathësitë.
 
Të kqijat e levzshmerisë-Aktiviteteve trupore janë shumë ma të pakta se të ata me pasivitetite truporë
 

Related links: