Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Të ushqyerit

Ushqimi i eikuilibruar është faktor shumë më randësi perë shendetin.

Në zvicer gjeni ofrtime të shumta sa i perket ushqimit bazik siqë janë. Pemët, perimët, produkte të qumshtit, mishë dhe mish peshku. Pa mvarsisht a eshtë Kuzhina nga shtetet e jugut, lindjes, aziatike apo afrikane, ju mund të gjeni prej ketyre vendeve për shije të gjdo njenit melmezet e nevojshme.
 

Piramida e gjerave ushqimore

Perpiloni ju Menyn ditore nga piramida e gjerave ushqimore. Ajo paraqet nji perzirje « Mishkost » të barazëpeshume me përmbajtje të nevojshme energjike gjithashtu ushqime të domosdosheme për jetesë dhe që ne të ndihemi mirë. Gjerat ushqimore të cilat gjinden ne nivelin e ultë të piramides duhet ti marrin me shumicë, kurse ato të cilat gjinden në maje të piramides merrin në sasi më të vogla. Të gjitha gjerat ushqimore janë të lejueshme.

 

Rekomandim
Në Zvicer eshtë e obligushme qe në menyrë të saktë gjdo artikull në ambalzhimin e vetë  të ketë të shkruar përmbajten dhe perardhjen e tij. Mjafton qe aty të jetë e shkruar sasija e kripes, sheqerit si dhe reagimet e mundeshme potenciale ne from arlergije me rasti e konzumimit.
 

 
 

Related links: