Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

  Përkujdesja në shtëpi

Krahas perkujdesjes midicinale në Spital, Në zvicer egziston nji mori ofertash esterne nga motrat medicionale të Spitexsit. Në keso rastesh mjeku i shtepis merr mi siper për klientin e vet kshillimit. Motrat medicionale angazhohen për perkujdesje dhe Kujdestari të klijentit (pacijentit)

 
Spitexe – keshtu thirret perkujdesja në shtepi në zvicerr. Angazhohet nese:
  • Pacijenti pas ndonji akcidenti apo operacioni lëshohet në shtepi, por a ka nevoj per kujdestari dhe perkujdesje medicinale;
  • Njerzve të moshuar qe nevojat e perditëshmeris nukë janë në gjndje veti ti kryen, por ende nukë deshirojn apo smunden të vendosen ne ndonji Shtepi püleqesh;
  • Njerzit qe si pasoj të smundjes nevojat shtpijake nuiküe mund ti kryen vetë;
  • Grat qe gjatë shtatëzanis duhet të ruhen ose pas linjdes ju duhet ndihm ;
  • Prinderive të punsuar qe u novoitet perkrarha-ndihma per femit e tyre të smuar.
 
Puntoret e Spitexit
 
  • Sjellin sherbimin në perkujdesje si në shtepi të të smuarve-spital
  • Ndihmë në mirmbajtje të shtepis
  • Sjellin klientit ushqimin
 
Kush paguan per perkujdesje shtepijake
 
Sherbimet e Shpitexit binë  në Kassen dytyruese, dhe jo qe kasa dytyruese të ndahen. Kasa e dytyrushme behet konfrom (KVG )Rregullores se mjekve mbi rregullillat  e perkujdesjeve dhe si pas deshires  për kthjellime të nevojshme.
 
Ndihma në shtepi nukë paguhet, sherbimet pa pages i marrin mbi veti vet të prekurit. Disa drejtime bund të mbulohen nga sigurimi plotësuse i sigurimit. Sherbimet e shpiteksit të pa mbuluar munden të mbulohen në disa raste edhe nga ( EL) Pagesat plotësuese.
 
Kujdes
Qe ju mos të balafaqoheni me befasi të pa deshirueshme, me rastin e daljes nga Spital lejeni qe nga sherbimi sozial i spitalit të sqaroj kush merr mbi veti pagesen. Ner rast nevoje pytni edhe vet Sigurimit tuaj të sigurimit.
 
Egzistojn organizata vetanake per sherbime sherime në shtepi dhe ndermarrje fitim pruese.
 
Lidhëja jo fitimpruese shpitexore është shoqata me e madhe në Zvicer, Kjo numron 650 lokale të kyqura në oranizatat e Spiteksit. Spitex numron 27000 puntor në gjitin e vetë. 90% prej tyre janë drejtëperdret në përkujdesje dhe kshillime.
 
Spitex në vendbanim

Related links: