Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Medikamentet

Të gjitha Medikamentet (Ilaqet) në Zvicerr i gjeni në Barnatore. Nji pjesë që ipen pa Recept mund të bleheni edhe në „Drogeri“.

 
Në Princip Pacijentet medikamentet në Brnatore i marrin me rekumandim-Recet të mjekut. Në pjesen gjermanfolse të Zvicres shpeshë mjeket pacientve të tyre u japin Medikamentet vet.
 

Më randësi

 
Midikamentet janë pjesë e Terapisë medicionale. I konsumoni vetem me rekomandim të mjekut. Mos lejoni qe tju shkruajn Medikametet të cilat ju nukë deshironi ti merrni. Nese ju medikamentet nuk i konsumoni e njoftoni mjekun tuaj, vetem keshtu mund të vlersohet, sie do te përparoj sherimi i juaj.
Medikamentet kanë nji afat skadues, andaj nukë e vlenë  që ato të ruhen. Medikamentet e tepruar s.psh. kokrra,pomada, sirup etj.  në perfundim të traitimit i ktheni në Barnatore.
 
Kujdes
 Midikamentet janë pjesë e trajtimit mejksor të definuar nga Mjeku. Andaj mos i jepni medikmetet tuaja personit të tret.
 

Medikamtancioni vetanak

 
Shumica e nejerzve trajtimin e smundjeve të shfaqura e beje në fillim vetë. Për smunjde të lehta mund të gjinden në Barnatore apo drogeri sortimante të shumta të ilaqeve, për të cilat nukë novoiten recetet.
 

Rekumandim

 
Kshillohuni me Farmacistin në Barnatore apo Drogeri. Në rast se simptomet e smundjes pas disa ditve nuk kalojnë, i drejtoheni Mjekut. Nenpunsit shendetsor zvizerran sugjerojn qe mos të blehen Mediamentet nëper mes të Internetit.
 

Related links: