Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Urgjenca

Në të shumten e spitaleve egziston  sherbimi i urgjences 24 orë në dispozicion. Ky eshtë i parapar vetem për raste të randa. Perket paraqituni gjdo herë se pari të mjeku i juaj i shtepis. Ne rastë se ai nukë eshtë në dispozicijon, atëher nga sekretaresha telefonike mund të njoftoheni se kushë perjë mekve atë e zavendosin ose cilet janë mjeket kujdestar.

Mjeku i urgjences

Në zvicer nukë egziston nji numer I veqant per mejkë emergjent. Koslutoni shtypion lokal ose informatat i kerkoni ne telefonin 1818.

Ambulanta

Në rast se keni nevojëpër ambulant, thirrni në nr. 144

Kujdes

Pacijentet janë të detyruar nji pjes të pagesës së automjetit të urgjences vetë të bartin-paguajn.

Me rastin e paraqitjes në sherbimin e urgjences qendroi i vendosur:

  • Kush jeni ju ;
  • Ku gjindeni ju saksisht ;
  • Qka ka ndudhur ;
  • Qka keni ndermar paraprakisht.
 
Nurat e telefonave më randësi
Ambulanta 144
Polizei 117
Zjarrfiksit 118
REGA Hilikopteri shpetues 1414
Telefonat për informim 1818

Back to top