Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Shëndeti Psiqik

Smundjet psiqike bijen në grupin e smundjeve më të shpeshëta në pergjithësi. Gjdo i treti person vuan gjatë jetës se vetë se paku nji herë nga kjo smundje. Gjdo i dhjeti dytyrohet qe sherimin ta kerkoj ne ndonji Klinik neopsiatrike.

Smundjet psiqike janë smundje të verteta. Ato duhet medomos të shërohen. Në zvicerr egziston nji ofert mirë e avansume për personat me probleme psiqike.

 

Kujdes
Trajtimet psioatrike në Klinika dhe klinika ditore si dhe psihofermacija mbulohen nga sigurimi bazik shendetësor. Në rast të ndonji trajtimi psihoterapoitik, sigurimi bazik shendetësor merrë mi siper së paku 10 kthejllësime (sqarime)- dhe Takime terapoutike. Nëse duhet qe arka e sigurimit të ngarkohet edhe më shumë, duhet që mjeku qe traiton rastin, të njoftoj mjekun e besueshëm të Sigurimit shenetësor me ecurin e traitimit pas takimit të 6. Kjo mund të rregullohet me nji letr me vëler. Veqë  kesaj traitimet nga sigurimi bazik mjeksorë paguhet vetem atëher nëse ato janë të traituara nga nji mjekë. Traiteimet jo-medicionale Psihoterepautet (psihologet) nukë do të paguhen nga Sigurimi bazik i shendetësis. Mund të ndodhë  qe të  jenë të goditur ndonji psikolog punjonjes në ndonji Praksis mjeksor në cilsi të supervisionistit, të nji psiatri ose psioatre ose Ata kanë patur nji  pacijent qe ka patur nji sigurim plotësuse.
 
Numri i telefonit 143 i “Dargebotenen Hand” afron nenstop ndihm dhe përkrahje.
 

In this section: Depresioni, Ndihme të afërmve-të sëmur psikik , Fëmijët

Related links: