Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Spitali

Fletdergimin për spital e lëshon mjeku i shtepisë ose Mjeku kompetent.

Sigugurimi bazike mberrë mi siper sherimin spitalor në repartin e përgjithem të  ndonji spitali të pranuar nga ai (sigurimi bazikë) të vendbanimit tuaj. Pacijentet e të këti grupi, në spital do të jenë nën perkujdesjen e mjekve specijalist përkatës e nese eshtë nevoja edhe specijalisteve shtesë. Në spital përë këtë kategori të pacijentve nukë do të ketë mundësi zgjedhëje të mjekve.

Segurimet shendetësore ofrojnë sigurime shtesë për mjekime spitalore private ose gjymes private. Pacijentet me sigurime private kanë të drejtë në dhomë nji kervetëshe, kurse ata gjymes privat në domë dy kervetëshe. Personat të cilet posedojnë sigurim shtesë privat ose Gjymes privat kanë drejtë sherimi në terë Zvicrren si pas deshires së tyre niherit vetë mundë ta caktojnë mjkun qe do të perkujdeset për ta. Ata edhe në shtepie shendeti kanë drejtë zgjedhje.

Përsonat më me radnësi per ta në Sital janë motrat medicionale. Personeli perkujdesës është në vazhdimsi në kontakt me mjekun pergjegjës.

Personat kompetent perkujdesës (motrat medicionale) shpeshë vinë nga shtetet tjera. Kjo ndihmon edhe në kembime intrekulturore në nji masë të madhe.
 

In this section: themen/gesundheit/spital/besuch, themen/gesundheit/spital/sozialdienst, themen/gesundheit/spital/essen, themen/gesundheit/spital/behandlung

Related links: