Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Alkooli 

Alkooli duhet të konsumohet me masë. Tejkalimi i masës mund të sjell një mori pasojash negative.

Edhe pirja e një sasie të vogël mund të ndikoj në pakësimin e aftësisë për koncentrim, për reagimeve dhe gjykim të drejta. Mbi 0.2 promil alkool në gjak është e barabartë me një shishe birrë (3dl), 1d. Ven ose me 2 cl. shnaps.

Kujdes
Për këtë nuk e vlen të konsumosh alkool gjatë vozitjes ose gjatë kryerjeve të punëve me rrezikshme.

Alkoolizimi i tepruar sjell pasoja

Alkoolizimi i tepruar dëmton pothuaj çdo program trupor. Ky shpije ka problemet psikike dhe sociale. Pija e tepruar e alkoolit rritë agresivitetin dhe është shpesh shkaktar i konfliktit jashtë dhe brenda në familje.

Problemet qe i sjell alkooli

Rreth një gjyles milioni njerëzish konsumojnë në Zvicër alkool -kryesisht në fund të javës, sasi të tepruara, kjo rrezikona ata vet dhe rrethin ku ai jetojnë. 350000 njerëz konsumojnë se tepërmi në meny kronike, veti e cila mund ti shpije në vështiri sociale por edhe psikike.

Sugjerim
Në rast se ju keni një problem me alkool, drejtohuni këshilltarit për këshillat për alkool në regjionin tuaj. Këshillat janë pa pagesë dhe të besueshme.

Të rinjtë

Të rinjve nën 18 vjeç, nuk lejohet tu shitet alkool. Kjo vlen edhe për të ashtu quajturën alkopops.

Shijimi pa pasoja i alkoolit

Meshkujt nuk duhet të konsumojnë më shumë se 2 gota standarde në ditë, kurse femrat jo me shumë se 1 gotë standarde.
 

In this section: Droga – substanca ilegale , Alkooli , Pirja e duhanit

Related links:

Back to top