Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Drogat – substanca ilegale 

Heroin, Kokainë, Estasy, Amfetamine und Kanabis, etj. Në Zvicër janë droga të ndaluara –ilegale.

Ligji mbi narkotikët (Das Betäubungsmittelgesetz – BetmG) përcakton saktë, konsumin tyre, pronën, mbjelljen dhe tregtimin  për këtë janë këto të dënueshme. Të gjitha drogat ilegale janë të cekura në regjistrin si mjeteve narkotike të ndaluara.

Në vitin 2006 në Zvicër rreth 39000 persona janë padit për shkak të konsumimit të drogës. Shumica prej tyre për shkak të konsumit të Kokainës, Heroinës dhe Kanabisit.

Cannabis (Kanabisi)

Cannabisi llogaritet si drogë e butë, por konsumi i ti nuk është i pa pasoja.
  • Personat qe një kohë të gjatë kanë konsumuar  Cannbis, në mënyrë subtile mund ti ndijën pasojat apo ndryshimet në kujtesë dhe vëmendje. Nëse i riu nga shprehia këtë e konsumon, ka mundësi qe si rrjedhojë e saj të ketë ndryshime në tru.
  • Cannabisi mund të qoj deri të një skizofreni të parakohshme, rrjedhoja e sëmundjes së një skizofrenie mund tija keqësoj ose nxit recidivizmin e sëmundjes.
  • Cannabisi mund të benë konsumuesin të varur  e të varur psikik. Nëse konsumimi bëhet një kohë të gjatë, mund të vije edhe të fenomenet e heqjeve trupore.
 

Kokaina

Kokaina është njëra prej drogave qe më së shpejti dhe  në mënyrë të ashpër të benë të varur. Përdorimi i kësaj të shtije për një kohë të shkurt në dëmtime trupore dhe psikike.

Heroina

Heroina mund të bëjë njeriun të varur  fizikisht dhe psiqikisht shpejt dhe fortë. Të  shpije në shprehi, ashtu qe të detyron qe dozën ta rritësh çdo herë, qëllimi është  që të arrihet efekti i njëjtë si më parë. Me kohë mund të ndodhë, qe konsumuesit mos të ndjenë efektin e dëshiruar d.m.th “efektin pozitiv të saj.” Atëherë me konsumimin e saj, shkohet nga ajoja qe me heroin tu iket sëmundjeve të rënda si p.sh  shkëputja trupore.
 

In this section: Droga – substanca ilegale , Alkooli , Pirja e duhanit

Related links: