Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Mjeku i dhembëve

Në Zvicer kontrollimi dhe sherimi i dhembëve të mjeku i dhembëve në parim paguhet nga pacijentet vet.

Sigurimi shnëdetsor mbulon shpenzimet per dhemb-dhe smuaj nofulle, vetem nese kjo ka ardhë si pasoj e ndonji smundje të rand ose Akcidenti.
Nzerrja e dhembëve të „Qumshtit“ gjithashtu shpenzimet i bartin vetët klientet.
Sherbimnet shendetësore afrojnë sigurime pltësuese, të cilat marrin nji pjesë të shpenzimeve me rastin e sherimit të dhemve. Keto sigurime janë shumë të shtrejta. Perket aplikohet në Zvicer nji pervoj turistike, qe njerzit vizitojn vendet e evropes lindore me qellim që atje ma lirë të bjenë sherimin e dhemve.
 
Kujdes
Asylkerkuesit dhe të pranuarit përkohësisht duhet qe me rastin e sherimit të Dhemve ta derzojn nji vertetim (Koschtengutsprache), në të cilen garantohet mbulimi i shpenzimeve. Ky vertetim duhet të mirret nga personat pergjegjes kujdestar (Betreuungsstelle). Në raste urgjente, mejku mundet edhe pa ketë vertetim të afrojn ndihmen e domosdoshme për ndaljen e dhimjeve.
 

Related links: