Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Kursimi vullnetar për pleqëri – Shtylla e 3. 

Sigurimet, Bankat, Posta afrojnë individëve Fonde për përkujdesje për pleqëri .

Kush është i kyçur në një kasë penzionale, mundet deri në shumën 6682 SFr.  në vit,   për pjesën plotësuese të kursimit për pleqëri të lirohet nga tatimi.
Kush nuk ka pension kasë, si për shembull të punësuarit e pa varur munden deri në shumen 33408 Sfr. të paguar në emër të shtylles së tret, për këto mjete të mos i nënshtrohen tatimit vjetor.

 

Kthimi i mjeteve nga shtylla e tetë.

Pagesa e mjeteve nga shtylla e tretë, pason se hershme nga mosha 60 vjeçare ( për femra nga mosha 59 vjeçare) dhe se voni nga plotësimi i 65 të femrat 64 vjet. Tërheqja e parakohshme e të hollove nga shtylla e tretë, është e mundshme me rastin e kalimit në një punë si i pa varur, në rast se blenë shtëpi ose në rast se përfundimisht lëshon Zvicrën.
 

In this section: Kasa penzionale (BVG) , Kursimi vullnetar - shtylla e 3., Sigurimi Penzional (AHV)

Related links: