Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Sigurimi i papunësisë 

Në Zvicer të gjithë të punsuarit janë të siguruar në rast papunèsije, d.t. th. kanë sigurimin kunder papunsis (ALV). Të punsuarit, për ketë Sigurim, ndajnë nga të ardhurat e tyre 2%. Gjysmen e 2% -it i paguan punëdhensi.

Personat qe posedojn bisniset e veta nukë paguajn Sigurimin kunder papunèsisë ( ALV). Atyre per ketë nukë u takonë as ndihma nga ky Sigurim.

 

Kush paguhet nga Fondi i papunsisë

  • Gjithë të punsuarit qe kanë kontribuar në fondin e Sigurimit të papunsisë
  • Personat fillestar qe  dojnë të startojnë ne tregun e punes (Pas shkollimit, Sèmundjes, Aksidentit., Lindjes, Divorcit, Ndarjes apo të mbetrurit Vej.

Shuma nga Fondi i papunësisë

Mvarèsisht nga situata personale 70% ose 80% të sigurimit të të ardhurave. Sigurimi maksimum I të ardhurave në Vit kapë shumen  prej 126000 Frank.
 
Sigurimi i të ardhurave merret nga mesatarja e të hyrave nga 6 Muajt e fundit para shkëputjes se maradhenjes së punes.

 

Kohëzgjatja

  • 400 Ditë per punëmarrsit nen 55 Vite
  • 520 Ditë për punëmarrsit mbi 55 Vite, të cilet kanë punuar pa nderprerje se paku 18 Muaj para se tu nderprehet mardhenja e punes.
  • 260 Ditë per recidivistet
 

Related links: