Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Invaliditeti

Ne rast Invaliditeti, Invalidi në Zvicerr gzonë mbrojtje minimale nga Sigurimi shtetror Invalidor (IV).

Sigurimi Invalidor (IV) në Zvicer ndan Pension Invaliditor per të gjith personat e gjallë të atakuar nga ndonji smundje apo personave qe gjatë punes kanë mbetur të pa aftë si pasoj e fatëkeqsis në punë. Sigurimi Invaldor (IV) ndihmon edhe Hendikepet dhe të tjeret qe pa aftësinë e kanë me lindje.
Perë  Emigimtaret, ketu në disa raste specifike egzistojnë rregulla të veqanta.

 

Të punsuarit janë edhe nga Perkujdesja invalidore (BVG) të siguruar. Në rast të Invaliditetit si pasoj e smundjes apo Aksidentit në punë, ata marrin nji Pension sie plotesim rroge.

 

Perveq kësaj egziston mundësija qe edhe privat te siguroheni kundër  shkaqeve qe sjellin Invaliditetin.

 

KujdesFalë Sistemit tè mire sigurimit kunder aksidenteve  të (Unfallversicherungssystems) janë pasojat e nji e Aksidentit,  shumë her ma mirë të mbuluara se te  semundjet . Verifikoni a jeni mjaft të të siguruara kunder smundjeve qe si pasoj kanë Invaliditetin.

In this section: Pensioni invalidor , Sigurimi Invalidoprofesional (BVG), Sigurimi invalidor (IV/AI), Invalideti të Femiet