Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Shërbimet e sigurimit shëndetësor 

Të gjitha sigurimet shëndetësore janë të detyruara me Ligj të afrojnë shërbime të njëjta.

Cilat shërbime mjekësore paguhen?

 • Sigurimet bazike të shëndetësisë mbulojnë mjekimet në raste të
 • Sëmundjeve
 • Aksidenteve (kur nuk ka ndonjë sigurim tjetër qe këtë e mbulon)(Linku të sigurimet mbi aksidentet)
 • Lehonisë
 • Masa konkrete të medicinës preventive
 • Kunform  përshkrimit të  Katalog ligjor mbi afrimin e shërbimeve

Kjo pagunë  posaçme;
 • Shërbimet ambulancore të mjekëve dhe praktikanteve kirurgjik
 • Medikamentet dhe terapitë në bazë të recenteve mjekësore
 • Shtrirjen-shërimin në spitale në kantonin ku banon në repartet e përgjithshme
 • Shënimet në shtëpi (spitex)
 • Shpenzime e shërimit në shtëpi pleqsh
 • Masat rreth rehabilitimit
 • Masat preventive (Vaksina dhe parahetim të sëmundjes).
Kujdes
Mjekimet e rregullta mjekësore të cilat nuk bijën në grupin e shërbimeve qe mbulon sigurimi bazik shëndetësor, jeni i detyruar qe vet ti paguani. Nëse ju jeni i dyshimtë për këtë, ma se miri pyetni për këtë.

 

Kujdes
Një pjesë të shpenzimeve me rastin e mëkimit, pacientet duhet të bartin vetë. Pjesëmarrje në pagës behet në forme të franshizës, pjesëmarrje vetanake dhe një pjesë të pjesëmarrjes në shpenzimeve spitalore. Shuma e franshizës për thërriturit mbi 18 vjeçar është 300 frang në vit. Pjesëmarrja spitalore është 10 frang në ditë për personat qe nuk rrojnë në bashkësi familjare, për të cilët ai është bartës ligjor i familjes.

 

Kujdes
Keni me sigurimin shëndetësor ndonjë mos marrëveshje, i drejtoheni obus personit pranë sigurimit shëndetësor.

In this section: Zgjedhje e sig. shendetësor, Sigurim plotësues , Shërbimet, Ndërrimi i sigurimit shëndetësor , Zbritje premie , Kursimi i premies

Related links:

Back to top