Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Zbritje premie 

Të siguruarit në Zvicër me të ardhura të kufizuara kanë të drejtën në zbritje të Premisës së sigurimit shëndetësor.
Vendimtare për këtë të ardhurat e tatimuara vjetore. Parakushtet, lartësia e zbritjes dhe procedura janë të ndryshme nga kantoni në kanton.
 

In this section: Zgjedhje e sig. shendetësor, Sigurim plotësues , Shërbimet, Ndërrimi i sigurimit shëndetësor , Zbritje premie , Kursimi i premies

Related links: