Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Sigurim plotësues 

Sigurimi plotësues si pas dëshirës mbulon shërbimet të cilat sigurimi bazik nuk i siguron. Çdo i siguruar vendos vet cilat sigurime plotësuese i nevojiten. Sigurimet plotësuese nuk është e detyrushme të bëhen të Sigurimi shëndetësor në të cilin personi ka sigurimin primar(bazik).

 

Sigurimet plotësuese mbulojnë :
  • Zgjedhjen lirë të Spitalit në ter Zvicrën;
  • Zgjedhjen e lirë të mjekut në Spital;
  • Komfort të avancuara (p.sh. një ose dy kravate në dhomë)
  • Mënyrën alternativë të mjekimit
  • Ndihmesën në mirmbjten shtepijake

 

Kujdes
Kontrata për Sigurimet plotësuese në një moshë prej 55-65 vjeçare dhe /ose me rastin e gjendjes së keqe shëndetësore behën me vështirësi ose i gjveshur nga të drejta të rezervuar. Mendoni mirë para se ju të pezulloni sigurimin plotësuese shëndetësor
 

In this section: Zgjedhje e sig. shendetësor, Sigurim plotësues , Shërbimet, Ndërrimi i sigurimit shëndetësor , Zbritje premie , Kursimi i premies

Related links: