Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Emergjenca 

Njerëzit të cilët  qëndrojnë ilegalisht në Zvicër , nuk e kanë të drejtën në ndihma emergjente. Sans – Papiesrs munden në rast aksidenti,  por kjo e drejtë për ndihmë në raste aksidenti duhet të jetë e paraparë më Kushtetutën zvicerane.

Krahas Refugjatëve të refuzuar dhe Asylkërkusve pa të drejtë të procedimit (NEE) banojnë edhe ex sezonjerët e ex Jugosllavisë dhe të punësuarit emigrant nga shtetet qe nuk i përkasin EU, pra fuqia e lirë punëtore pa Leje qëndrim valid në Zvicër. Parimisht të gjithë kanë të drejtën në rast aksidenti në ndihmë nga shteti.

 

Çka shërben ndihma emergjente

Ndihma emergjente nënkupton një strehim të thjeshtë, ushqimin, veshmbathjen dhe përkujdesjen medicinale. Kjo do të epet shpesh në formë  - sendeve shërbyese të përdorura.

 

Ku merret ndihma emergjente

Kush dëshiron të kërkoj ndihmë emergjente, duhet atje ku edhe qëndron të paraqitet, pra në atë komunë ose kantonin ku banon.
Për refugjatet e refuzuam dhe ata pa të drejtë të procedurimit ( NEE), të cilët nuk mund të lëshojnë Zvicrën apo ketë nuk dëshirojnë të bëjnë, në shumicën e kantoneve marrin ndihmën emergjente deri sa ata me deshi r ose të detyruar  nga Organet kompetente kantonale largohen nga Zvicra.

 

Kujdes
Personat që kërkojnë ndihmë emergjente munden pa paralajmërim të burgosen. Për ketë lajmohuni në ndonjë vend grumbullimi për Sans-Papiers ose të ndonjë këshillimore për Mingrat/te dhe Asylkërkues.
 

 
 
 

Related links:

Back to top