Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Sigurimi ndaj aksidenteve

Te gjithë te punesiarit ne zvicerr janè te siguruar ndaj aksidenteve dhe semundjeve, qe vinë si pasoj e profesioneve.Sigurimi është obligativ. Ne rast se ata punojn me shumè se 8 ore ne javë  janë gjithashtu te siguruar.

Kujdes
Gjithashtu ,shtepijaket, ndihmeset shtepijake, pastruset ne shtepi private,duhet te jen te siguruara.Per ma tutje informohuni medeomos

 

Kujdes
Edhe  personat e paraqitur ne entin per punsim parimisht duhet te jen te siguruar.
 
Te pamvarurit dhe anetaret e familjeve te tyre, qe punojn ne nji ndermarrje familjare, munden sipas deshires, te bajn sigurimin kunder aksindentit ne punè. ju preferojm qe ta beni
 
Ne te kunderten te pasiguruar janë, shtepijaket ,shtepijaket, femit , studentet, dhe te pensionuarit, ata obligohen qe te sigurohen ne sigurimn shendetsor kunder fatkeqesive.

Menyrat e sigurimit

Sikurse sigurimet obligative gjithashtu edhe ato me vetinciativ, kategorizohen simbas rregullave te sigurimeve Zvicerrane (SUVA) ose udhèheqen  nga sigurime tjera te autorizuara.

 

Kujdes
Ne rast se keni mosmarreveshje me sigurimin e tuaj ndaj  aksidenteve, i drejtoheni Ombudspersonit per sigurime private dhe SUVES

Related links:

Back to top