Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Tatimi 

Në vitin 2010 Federata, kantonet dhe Komunat kanë shpenzua rreth 192 miliard frang. Shpenzimet për infrastrukturë, Komunikacion, Armatë, Polici, Shkollim, Shëndetësi, Sigurime sociale, Kulturë dhe sport, kryesisht do të financohen nga tatimi në të ardhurat dhe pasurit e personave privat dhe tatimi për firma si dhe nga akcizat.

 Sistemi zviceran i tatimit është i ndërtuar në nivele federale. Ky është i ndërtuar në tri nivele: Niveli federal i tatimit , niveli kantonal dhe niveli komunal tatimor.

Të gjitha 26 Kantonet kanë ligjet e veta mbi tatimin me mënyra (Sisteme) të ndryshme tatimimi. Në bazë të Ligjit kantonal mbi tatimin, komunat mund të vendosin në mënyrë të pa varur  për lartësinë e tatimit.  Një perqindje e tatimimeve kontonale kalkulohen ne llogarin federale të tatimit. Për ketë ngarkesa me tatim në Zvicër ndryshon nga kantoni në kanton dhe nga komuna në komunë.
 

In this section: Tatimi për persona privat , Tatimi rrjedhës , Tatimi i obligueshëm , Tatimi indirekt

Related links: