Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Tatimi indirekt 

Në Zvicër nga federata, kantonet dhe komunat mblidhen edhe një mor tatimesh indirekte dhe taksa. Informoheni për taksat dhe tarifat qe ekzistojnë në kantonin ose komunën tuaj.

 

Related links: