Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Tatimi rrjedhës 

Për tatimin rrjedhës masë është paga mujore me të gjitha  shtesat tjera plotësuese mujore. Udhëtimi, shujtëja, shtesat për fëmijë sie dhe bakshishet, të hollat nga sigurimi shëndetësor ose i aksidenteve janë duhet gjithashtu tu nënshtrohen tatimit.

Gjendja familjare (beqar, i martuar, i vejë, i ndarë) ndikojnë në tarifën e tatimit mujor rrjedhës.

 

Kujdes
Në rast se ndryshon gjendja e familjes si p.sh. martesa, divorci ose rasti i vdekjes, duhet qe ky ndryshim menjëherë të paraqitet përgjegjësit komunal për tatim.

Related links: