Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Tatimi i obligueshëm 

Të huajt ose të jajat paguajnë në Zvicër tatim

  • Nëse ata punojnë 30 e ma shumë ditë në Zvicër
  • Nëse ata 90 ose ma shumë ditë qëndrojnë të pa punësuar në Zvicër
Kujdes
Me qellim të mos duplikimit të pagesës së tatimit nga të huajt qe banojnë në Zvicër, Zvicra ka ber marrëveshje bilaterale mbi tatimin me një mori shtetesh, me tyre me të gjitha shtetet e Evropës, me Australinë, Kanamen, Kinën, Islandën e re, Amerikën jugore, SHBA, Rusin dhe të tjera. Një regjistër i kompletuar gjendet në faqen e   internetit të Administrate shtetërore për tatim.
 

Related links: