Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Banimi në Zvicër

Shumica e njerëzve në Zvicër banojnë si qiraxhinj. Ligji dhe kontrata për banim rregullojnë të gjitha qeshjet qe kanë të bëjnë me banimin/qëndrimin në një apartament. Blerja e një Apartamenti apo e një shtëpie është shumë e kushtueshme, gjithashtu edhe kushtet hipotekare janë të larta. Shifoni te Hipoteka dhe të hollat.

Në këto faqe,  qiraxhinjtë mund të gjejnë informata, udhërrëfyes të rëndësishëm, rekomandime për përditshmërinë si dhe kshilla.
Për qiramarrësit,  partneri me më rëndësi  është lidhja e qiraxhinjve. Për pronar të shtëpive apo të banesave ekzistojnë dy shoqata.

In this section: LERJA E SHTEPIS (Shpërngulja), Akteret në tregun e banimit, Vendosja në Apartament, Shkëputja e kontratës, Marrja e Apartamentit me qira, QERAJA, Në rast të vështirësive, Detyrim për përkujdesje, Shpërngulja, Kërkimi i një Apartamenti, Bashkëjetesa me komshi, themen/wohnen/abfall

Related links: