İsviçre’de Yaşam – Bilgi ve Online-Danışmanlık  

Biz kimiz?

Migrawebin sorumluluğunu Web for Migrants (WFM) üstlenir. WFM İsviçre Medeni Kanununun 60. Maddesi gereğince bir (Non-Profit-Organisation) sivil toplum örgütüdür. Politik ve dini olarak tarafsızdır.
 
Migrawebin  sorumluluğu İsviçre Göçmenler için Yabancılar Örgütleri Platformunun Çatı Örgütü FIMM’dir, Centre Patronal Lausanne/Bern  ve de özelleştirilmiş sosyal idare Netzwerk Sociolution.
 
WFM’nin amacı göçmenlerin ve ilticacıların entegrasyon taleplerini yeni informasyon ve iletişim teknolojileri IKT yoluyla desteklemek ve İsviçrede göçmenlerin E-Inclusiona dahil olmalarını sağlamaktır. WFM kendi çalışanlarıyla birlikte özellikle www.migraweb.ch sitesinde göçmenlere ve ilticacılara kendi anadillerinde internet informasyonlarını ve online-danışmanlığı hayata geçirmektedir.
 

Bir kendi kendine yardım projesi

Migraweb.ch bir kendi kendine yardım projesi olarak tasarlanmıştır. Entegre olan göçmenler gönüllü tercümanlar olarak kendi hemşehrileri için İsviçre yaşamına geçiş yolu açarlar ve online danışmanlar olarak İsviçrede yaşam ile ilgili tüm alanlarda yardımcı olurlar. 
 

Bir ağla birleştirme projesi

Migraweb.ch yabancıların iletişimlerini, İsviçreli sivil kuruluş örgütleriyle (örnek ; kiracılar birliği, Tüketicileri koruma, Gençlik birlikleri, Pro Senectute, Pro Juventute, Sendikalar vb.) bir ağla birleştirir ve  Kamu kesimine  (İntegrasyon daireleri, Göçmenlik büroları vb,) ulaşmayı kolaylaştırır.
 
Bu Platform ayrıca faaliyetlerini bir ajandada herkes için açıkça yayınlayan Göçmenlik Örgütlerini de ağla birleştirir.

Entegrasyon Önerileri

Entegrasyon önerilerinin bilgi bankası kamuya açık entegrasyon büroları, yardım örgütleri, NGO ve NPO kursları ve entegrasyon önerilerinin kolayca ulaşılabilir şekilde yayınlanmasına izin ve rir. Ilgilenen göçmenler sıradan bir arama motorunda kendi anadilleriyle arama satırında hızlı ve etkili bir şekilde yönlerini bulurlar.

Kontakt

web-for-migrants@sociolution.ch

Proje yönetimi

Ursula Dubois

Proje koordinatörleri

Brigitte Gonzalez, Réseau romand


 

Related links:

Biz kimiz?