İsviçre’de Yaşam – Bilgi ve Online-Danışmanlık  

İŞ

İsviçre ikili bir iş ve işçi piyasası kabul sistemini tanır.

Ücretli işci

EU/EFTA vatandaşları işçi  olarak tüm kalifiye ve diğer mesleklerde isvicre iş ve işçi bulma piyasasına girmeye hak sahibidirler. Diplomaların tanınması düzenlenmiştir. (Eğitim Link`i)

 

 
Diğer bütün üçüncü dünya ülkelerinden yanlızca yüksek kalifiyeli kişiler İsviçreye çalışmaya gelebilirler. Ve bu da sadece işveren isviçreden ve EU/EFTA ülkelerinden hiç kimseyi bulamadığını belegeleyebilirse. Bundan böyle işverenlerin bu kişiler için, isviçreye giriş yapmalarından önce çalışma izni almaları mecburidir. Diplomaların tanınması ile ilgili sorular için Eğitim bölümüne bakınız.
 
 

Serbest Meslekliler 

EU ve EFTA ülkeleri vatandaşları prensipte İsviçrede serbest meslekli olarak çalışabilirler.
 
Üçüncü Dünya Ülkesi vatandaşları İsviçrede süresiz C oturumu aldıktan sonra serbest meslekli olarak çalısabilirler.
 

Gönderilen Işgücü

Düşük maaş ve kaçak iş piyasasını engellemek için; gönderilen işçilerin isviçredeki görevlerini yerine getirmeleri için özel şartlar geçerlidir. EU/EFTA ülkelerinden İsviçreye gönderilmişlerse, işvereninizin kurallara uymasına dikkat ediniz. 

Konuya ilişkin: İş hukuku, İşsizlik, İş arama, Sendikalar, Hak eşitliği, Yabancı İş gücü

Related links: