İsviçre’de Yaşam – Bilgi ve Online-Danışmanlık  

İltica Yasası

İsviçre iltica yasası iltica iznini, mültecilerin haklarını, korunmaya ihtiyaci olanlara geçici koruma ve ilticaları kabul edilmeyen sığınmacıların ve sığınmacıların geri dönüşlerini düzenler. İsviçre iltica yasası uluslararası anlaşmalara dayanmaktadır.

 

Madde 3 İltica Yasası: Mülteci Kavramı

  1. Mülteci kendi ülkesini yada son oturduğu ülkeyi ırkı, dini, milliyeti, belli bir gruba dahil olması yada siyasal görüşleri nedeni ile ciddi zararlara maaruz kalmış yada haklı/gerekçeli korkusu olan böyle zararlara maaruz kalmış kişilerdir.
  2. Ciddi zararlar özellikle bedeni, hayatı yada özgürlüğü tehlikeye sokan, dayanılmaz pisikolojik baskı yaratan tedbirler olarak geçerlidir. Kadınlara özgü sığınma nedenleri özellikle gözönünde tutulmuştur

(gayri resmi çeviri)

 
İsviçre iltica yasasında mülteci terimi kaynağını 1951 yılında İsviçrede imzalanan Cenevre Mülteciler Anlaşmasından almaktadır.
 
Yine İsviçrede imzalanan Çocuk Hakları Anlaşması refakatçisiz reşit olmayan sığınmacılar için nasıl bir prosüdür izleneceğinin suret ve tarzını düzenler.
 
Avrupaya uyum çerçevesinde iltica alanında İsviçrede dahil olmak üzere bütün Avrupada iltica hakkı almak zorlaşmıştır.

Related links: