İsviçre’de Yaşam – Bilgi ve Online-Danışmanlık  

İItica Kararı

İltica Müsaadesi

İltica müsaadesi alanlar mülteci olarak tanınırlar ve B-oturum iznini alırlar. Eşlerini ve reşit olmayan çocuklarını sonradan getirebilirler. Ülkeye girişlerinden 5 yıl sonra C-oturum iznini alırlar.

Geçici Kabul

İltica dilekçeniz reddedildiğinde ülkenize geri gönderilmeniz imkansız yada insani nedenlerden dolayı mümkün değilse İsviçrede geçici olarak kalabilirsiniz. Bu durumda F-oturum iznini alırsınız.
 

Olumsuz İltica Kararı Yada Geri Gönderme Kararı

Eğer sığınma nedenleriniz yetersiz yada hikayeniz inandırıcı değilse iltica dilekçeniz reddedilir ve ön görülen sürenin sonunda İsviçre‘yi terk etmek zorundasınız. 30 gün içinde verilen karara itiraz etme hakkınız vardır. 

DİKKAT

Olumsuz cevap alan ilticacıların genellikle desteğe ihtiyacları vardır. Yardım organisazyonlarının hukuki danışma servisleri ne tür seçenekleriniz olduğuna dair bilgilendirme yapmakta ve itiraz dilekçesi yazmanızda yardımcı olmaktadırlar.
 
İtiraz etmez yada itiraz dilekçeniz reddedilirse kural olarak geçici kaldığınız sığınma merkezini yada sığınma evini terk etmek zorundasınız. Böyle bir durumda da illegal olarak kalmış sayılırsınız.
 

İltica Başvurusunu İncelemeyi Red Etmek - Sığınma Sebeplerinin Araştırılmaması

Dilekçeniz kısa bir soruşturmadan başka hiç bir işleme tabi tutulmaz. 5 gün içinde itiraz etme hakkınız vardır.
 
İltica başvurusunun incelenmesinin rededilmesi kararı alan kişiler İsviçre‘yi derhal terketmek zorundadırlar. Yetkililer bu durumdaki kişilerin gönüllü ve kendiliğinden ülkeyi terk etmelerini bekler. Eğer böyle yapmazlarsa illegal kalmış sayılırlar.
 

İsviçrede İllegal kalmak

Bu şu anlama gelir:
  • İzinsiz kalmaktan dolayı cezalandırılabilirsiniz.
  • Yetkililere müracaat ettiğinizde tutuklanmayı göz önünde bulundurmak zorundasınız.
  • Çalışma hakkınız yoktur.

DİKKAT

  •  İllegal kalanlarında hakları vardır. Ülkeyi terk edinceye kadar acil yardım hizmetinizdedir, bu yemek, barınma, giyecek, acil durumlardaki tıbbi yardım anlamına gelir. İsviçre sosyal hizmetler servislerine bir dilekçe ile baş vurunuz.
  • Geri dönüş danışma servisi ve geri dönüş yardımı alabilme imkanınız olup olmadığını sormakta yarar vardır.

Konuya ilişkin: İltica Dilekçesi Sunmak, İItica Kararı, İtirazda Bulunmak, Acil Yardım, İltica Başvurusunun Değerlendirilmesi

Related links: