İsviçre’de Yaşam – Bilgi ve Online-Danışmanlık  

Acil Yardım

İsviçre’de illegal kalan kişilerin sosyal yardım alma hakları yoktur. Ama kağıtsızlar her ihtimale karşı İsviçre anayasında yardım üzerine yazılmış kesin hakka göre zor durumlarda acil yardımı geçerli yapabilirler.

Başvuruları red edilen ilticalar ile başvuruları kabul edilmeme kararı alınan sığınmacıların (Nichteintretenentscheid (NEE)) yanında eski mevsimlik işçiler özellikle eski Yugoslavyadan gelenler ve Avrupa Birliğine üye olmayan ülkelerden gelen ucuz işgücü niteliğindeki göçmen işçiler geçerli olmayan oturum izni ile İşviçre’de yaşamaktadırlar Esas itibarı ile bunların hepsinin zor durumlarda devlet desteği alma hakları vardır.

Acil Yardım Neyi Karşılar?

Acil yardım sadece barınmayı, yiyecek, giyim ve tıbbi ihtiyaçların karşılanmasını içerir. Acil yardım genellikle maddi hizmet şeklinde yerine getirilir.

Acil Yardım Nerden Alınır?

Kim acil yardım başvurusunda bulunmak isterse, oturduğu belediyeye yada Kanton‘a başvurmak zorundadır.

İsviçre’yi terk edemeyen yada terk etmek istemeyen başvuruları red edilen ilticalar ve başvuruları kabul edilmeme kararı alınan sığınmacılar (Nichteintretenentscheid (NEE)) için bir çok Kantonda gönüllü olarak ülkeden ayrılma yada ülkeyi terk gibi rutin acil yardım hizmetleri vardır. İlticacılar acil yardım için geri gönderme işlemlerini yürüten Kanton’a müracaat etmek zorundadırlar.
 
DİKKAT
Bu durumdaki kişiler acil yardım için müracaat ettiklerinde doğrudan doğruya gözaltına alınabilirler. Bundan dolayı önce ya kağıtsızlar dairesine yada göçmenler ve sığınmacılar hukuki danışma sercislerinden birine müracaat ediniz.
 
 

Konuya ilişkin: İltica Dilekçesi Sunmak, İItica Kararı, İtirazda Bulunmak, Acil Yardım, İltica Başvurusunun Değerlendirilmesi

Related links: