İsviçre’de Yaşam – Bilgi ve Online-Danışmanlık  

İltica Alanı

 

Sığınma Arayanlar

Sığınma arayan kişilerin ilk 3 aydan 6 aya kadar çalısma yasağı vardir. Daha sonra sığınma arayan kişiler işgücünün eksik olduğu alanlarda, yani: Otellerde, Lokantalarda, inşaatçılıkta, bakıcılık alanında (hastane yada bakım evlerinde) yada tarım ve ormancılık gibi alanlarda çalışabilirler. Eğer başvuruda bulunacağınız işe bir İsviçreli yada çalışma izni olan başka bir yabancı müracaat etmemişse çalışma izni alabilirsiniz. 

Mesleki sözleşmelerin imzalanmasında da aynı kriterler geçerlidir.
 

Vergiler ve Sosyal Ödemeler

Çalışan sığınmacılar bütün çalışanlar gibi vergilerini ve emeklilik kasasının (AHV), malüllük kasasının (IV) ve işsizlik kasasının sigorta primlerini öderler. Eğer sosyal yardım almışlarsa, bunu geri ödemek zorundadırlar.
 

Sığınmacılar İçin Özel Ödenekler

Sığınmacılar iltica işlemlerinin masraflarını, sosyal yardım ödeneklerini ve muhtemel geri dönüş masraflarını kaşılamak için aldıkları maaşın yuvarlak olarak yüzde onunu (%10) devlete ait bloke bir hesaba yatırmakla yükümlüdürler. Ödeme işveren tarafından gerçekleştirilir ve bununla birlikte çalışma izni verilmesi düzenlenir.
 

Geçici Kabul Edilenler

Geçici kabul edilenlere iş piyasından ve ekonomik durumdan bağımsız olarak kendilerine ait olmayan bir iş alanında çalışma izini verilmesi Kantonlara bırakılmıştır.
Eğer bir kişinin bağımsız çalışması ekonomik menfaatlere uygunsa ve adı geçen kişi finansal ve işletme olanaklarına sahipse kendi işini kurmasına izin verilir.
 

Kabul Edilmiş Mülteciler

Tanınmış mülteciler kendi işlerini kurma yada herhangi bir kurum ve kuruluşta çalışma izni alma hakkına sahiptirler.

Konuya ilişkin: İltica Alanı, themen/asylrecht/aufenthalt/wohnen, themen/asylrecht/aufenthalt/status, themen/asylrecht/aufenthalt/familiennachzug, themen/asylrecht/aufenthalt/heirat, Eğitim ve Öğretim, Sağlık

Related links: