İsviçre’de Yaşam – Bilgi ve Online-Danışmanlık  

Sağlık

İltica adayları İsviçrede temel sağlık ihtiyaçlarının karşılanması hakkına sahiptirler. Ama kendi istedikleri her doktora yada hastaneye gidemezler, acil durumların dışında, yetkili sosyal hizmetlerin masrafların ödeneceğini garanti etmesi gerekmektedir.

Geçici olarak kabul edilenler ve mülteciler bir İsviçreli gibi hastalık kasasında temel sağlık sigortalarını yapmak zorundadırlar. Eğer gerekirse prim indirimi hakkına sahiptirler. Hastalık kasasına bakınız.
 

DİKKAT
Sağlıkla ilgili sorunlar iltica işlemleri esnasında geri gönderilmeyi imkansiz kılan bir sebep olarak gösterilebilir. Yetkililer bir iltica başvurusunu değerlendirirlerken iltica başvurusunda bulunmuş kişinin ülkesine geri dönüşünün mümkün olup olmadığı konusunda bir karara varırlar. Eğer tıbbi müdahale kendi ülkelerinde gerekiyorsa, ama orda yapılamıyorsa, bu imkansızlık sınır dışı etmeyi gerektirebilir.

Konuya ilişkin: İltica Alanı, themen/asylrecht/aufenthalt/wohnen, themen/asylrecht/aufenthalt/status, themen/asylrecht/aufenthalt/familiennachzug, themen/asylrecht/aufenthalt/heirat, Eğitim ve Öğretim, Sağlık

Related links: