İsviçre’de Yaşam – Bilgi ve Online-Danışmanlık  

Göçmen Örgütleri

İsviçre'de, birkaç yüz göçmen örgütü vardır. Yabancı dernekleri sadece sosyalleşme için bir yer değildirler. Bu dernekler yabancılar ile ilgi yerel, bölgesel veya ulusal konularda görüş bildirirler. Bu dernekler üyelerinin İsviçre toplumuna uyum sağlamarınada katkıda bulunurlar. Bu örgütler çoğunlukla çocuk ve gençlerin kendi ana dillerini öğrenmeleri için dil kursları da düzenlerler.

 
 
 

Konuya ilişkin:

Related links: