İsviçre’de Yaşam – Bilgi ve Online-Danışmanlık  

Yabancı Eşin İkameti

İsviçrede yerleşimin kesin koşulu oturum iznine bağlıdır. Oturum izni için Kantonların Mülteci İdareleri yetkilidir. 

İsviçre Vatandaşları İle Evli Yabancı

Yabancı birinin bir İsviçre vatandaşıyla evlenmesi ona oturum izni alma ve bu izni uzatma hakkını verir.
 
EU/EFTA ülkerinden gelen eşler
EU vatandaşları 5 yıllık B-oturma izni alırlar ve eşlerinden bağımsız olarak serbest dolaşım anlaşmasına göre asli bir oturum hakları vardır. Eşlerin beraber oturmaları zorunlu değildir.
 
Üçünü ülkelerden gelen eşler
Eğer eş üçüncü bir ülkeden geliyorsa oturma amacı „bir İsviçre vatandaşının eşi olmaksa“ B-oturum hakkını alır. Bu kişilerin oturum izni „evlilik“ devam ettiği müddetçe her yıl yenilenir.
 
DİKKAT
Birlikte oturmak ilk 5 yıl için mecburidir.
  
5 yıllık evlilikten sonra yabancı eş B-Kimliğinden C-yerleşim kimliğine geçer. Bu kimlik kişiye İsviçrede süresiz kalma hakkı tanır. Bu kimlik kural olarak kontrol amacıyla 5 yıl için verilir.
 
DİKKAT
Yurtdışında geçirilen evlilik yılları hesaplanmaz.
  

Eş EU Vatandaşıysa

Oturum hakkına sahip olan EU Vatandaşları (istisna olarak Romanya ve Bulgaristan), oturum süreleri dikkate alınmadan eğer aileleri için uygun bir eve sahiplerse, ailelerini sonradan getirme hakkına sahiptirler. Bu kural üçüncü ülke vatandasları içinde geçerlidir, eğer sözkonusu kişilerin EU ülkelerinin birinde oturma hakları varsa.
 
 
DİKKAT
Eğer bu kişiler çalışmıyorlarsa kendileri ve ailesi için yeterli finansal olanaklara ve bir sağlık sigortasına sahip olduklarını beyan etmek zorundadırlar.
  
EU vatandaşları 5 yıllık B-oturma izni alırlar ve eşlerinden bağımsız olarak asli bir oturum hakları vardır. Ailenin beraber oturması istenmemektedir.
  

C-kimlikli üçüncü ülke vatandaşları

Bu kişiler eşlerini sonradan getirme hakkına sahiptirler. Gelen eş B-oturum iznini „evlilikten dolayı“ ibaresi ile alır. Bu izin her yıl yenilenir. 5 yıldan sonra B-oturma izni C-yerlesim kimliğine çevrilir. 
 
DİKKAT
Birlikte oturmak evliliğin ilk 5 yılı için mecburidir.
 

B-Kimlikli üçüncü ülke vatandaşları

B-kimlikli üçüncü ülke vatandaşları eşlerini sonradan getirme hakkına yasal olarak sahip değildirler. Fakat bu kişiler eşlerini getirmek için kantonların yetkili makamlarına başvurabilirler. Bu dilekçeler bireysel olarak incelenir.
 
Oturduğunuz Kanton`un hukuki danışma servislerine müracaat ediniz
 

Kayıtlı Birliktelikler

Yukarıda sıralanan hükümler tabi ki aynı cinsiyetten olan kayıtlı çiftler için de geçerlidir.
 

Konuya ilişkin: Çocukların sonradan getirilmesi

Related links: