İsviçre’de Yaşam – Bilgi ve Online-Danışmanlık  

Çocukların sonradan getirilmesi

Yabancılar yurt dışında yaşayan çocuklarını İsviçreye getirmek istedikleri takdirde kaldıkları Kantonun yetkili makamlarına bir dilekçe ile müracaat etmek zorundadırlar. Çocukları sonradan getirmenin amacı bütün ailenin beraber yaşamasını sağlamak ve aileyi yasal olarak garantiye almak olmalıdır.

 

Süreler

Çocukların sonradan getirilmesi 5 yıl içinde geçerli yapılması zorunludur. 12 yaş ve üzerindeki çocuklarda bir yıllık süre içinde dilekçe ile müracaat edilmelidir. Bu sürenin dolmasından sonra çocukların sonradan getirilmesi sadece gerekçeli özel durumlarda mümkündür.
 
DİKKAT:
Başvuru süreleri dilekçenin verildiği andan itibaren başlar. Bundan dolayı gerekli koşulları yerine getirdiğiniz de hatta yasal hakkınız olmasa bile oturum hakkı elde ettiğiniz andan itibaren çocuklarınızı sonradan getiriceğinizi belirten dilekçeyi de oturduğunuz Kantonun yetkili makamına veriniz.
Finansal garantisi olan üçüncü ülke vatandaşları  B-oturumu statüsüne sahiplerken bile çocuklarını sonradan getireceklerini belirten bir dilekçede vermeleri gerekir.
Mutlaka yabancılar hukuki danışma servisine müracaat ediniz!
 

Kurallar

İsviçre vatandaşları ile evli yabancılar
Eğer ebeveyn ve çocuk arasında güclü bir bağ var ise, bu kişi önceki evliliğinden olan çocuklarını 18 yaşına kadar İsviçreye getirebilirler.
 
Dilekçe verme süresi yabancı eşin ülkeye girişiyle ya da aile münasebetinin oluşmasıyla başlar.
  
İlgili çocuklar önceden EU/EFTA ülkelerinin birinde süresiz oturum iznine sahiplerse ve eğer ebeveyn çocuğun geçimini temin ediyorsa, bu çocuklar süre koşulu olmadan 21 yaşına kadar anne ya da babanın yerleştiği ülkeye gidebilirler.
 
C-yerleşim izni olan Üçüncü ülke vatandaşları
Bekar 18 yaşından küçük çocuklar ve eğer ebevenyleriyle birlikte oturuyorlarsa oturum alma hakkına sahiptirler.
  
Dilekçenin verilme süresi yerleşim izninin verilmesiyle ya da aile münasebetinin oluşmasıyla başlar.
 
B-oturumlu üçüncü ülke vatandaşları
B-oturumlu yabancıların bekar, 18 yaşından küçük çocuklarına oturum hakkı verilebilir, eğer:
  • bu çocukların aileleri ile beraber oturmaları gerekiyorsa
  • ihtiyacı karşılayacak bir ev mevcutsa
  • aile sosyal yardım ile geçinmiyorsa.
 
Dilekçenin verilme süresi yerleşim izninin verilmesiyle ya da aile münasebetinin oluşmasıyla başlar.
 
DİKKAT
Aslında B-oturumlu kişilerin çocuklarını sonradan getirmek gibi yasal bir hakları yoktur.
 
 
EU/EFTA- vatandaşları:
Şayet EU/EFTA- vatandaşları uygun bir eve sahiplerse, geçimini temin ettikleri çocuklarını 21 yaşına girinceye kadar İsviçreye getirebilirler.
 
DİKKAT
Bu kişiler eğer çalışmıyorlarsa, kendileri ve ailesi için yeterli finansal olanaklara ve bir sağlık sigortasına sahip olduklarını beyan etmek zorundadırlar.
 
 
 

Konuya ilişkin: Çocukların sonradan getirilmesi