İsviçre’de Yaşam – Bilgi ve Online-Danışmanlık  

Para

Eşler evlilik yasasına göre müşterek olarak ailenin geçimini sağlarlar. Eşler kazançları hakkında ve bilhassa ödemeler, evin ihtiyaçları, çocukların bakımı ya da mesleki hayatta ve başka işler konularında birbirlerini desteklerler. Böylece eşler evlilik birliğinin ihtiyaçlarını ve kendi özel durumlarını dikkate alırlar.

Aile geçimini karşılamak için gerekli hususlar:
  • Kazanç sağlayan işlerden elde edilen maaşlar
  • Emeklilik geliri
  • Sigorta ya da Gayrimenkul getirileri
  • Eğer gerekirse Gayrimenkullerde
 DİKKAT
Çocukların gayrimenkul getirileri çocukların masraflarında kullanılabilir. Fakat çocuğun gayrimenkullerini vesayet makamının onayıyla kullanmak mümkündür.
 
Eğer gelir geçim masraflarını karşılamıyorsa oturulan belediyenin sosyal yardımına başvurulabilinir. SKOS-Yönetmeliği temeli üzerine bir bütçe düzenlenir ve eğer gelir geçim masraflarını karşılamıyorsa finansal destek verilir.
 

Bütçe danışma servisi

Alışılan yaşam standardını hesaplamak için müşterek gerçekci bir bütçenin hazırlanması yararlıdır. Bütçenizi hazırlarken İsviçre çalışma birliğinin bütçe-danışma servisinden yardım alabilirsiniz.
 

Harçlık

Her iki eşte yasal olarak mevcut bir meblağı (harçlığı) serbestçe kullanma hakkına sahiptirler. Tutarın tespiti için gelirin gözönünde tutulması zorunludur.

Bilgi verme yükümlülüğü

Eşler menfaatlerinin korunması için gelir, gayrimenkuller ve borçlar üzerinde birbirlerine karşılıklı  bilgi vermekle yasal olarak görevlendirilmişlerdir. İhtiyaç durumunda bunu yazılı  olarakta yapabilirler, mesela banka hesapları, kredi anlasmaları gibi. Bu hak evliliğin korunması usulü çerçevesinde yasal olarak talep edilebilir.
 

Borçların mükellefiyeti

Eşler borçlarını  müşterek ödemekle mükelleflerdir, eğer  ikisi de borçlu olarak kayıtlara geçmişse ve borcu kabullendiklerine dair bir imza atmışlarsa  ya da eğer borç alınan para müşterek aile masraflarını karşılamak için kullanılmışsa.
 
Eğer eşlerden biri kendi ihtiyaclarını kapatmak için borç yapmışsa öbür eş borcu ödemekle mükellef değildir, şayet borçlu olarak kayıtlara geçmemiş ve borcu kabullendiğine dair bir imza atmamışsa.
 
 
Eşler ayrı yaşamadıkları müddetçe kira, hastalık sigortası ve vergi borçlarından müşterek olarak mükelleflerdir.
 
Eğer sorularınız varsa, bir borç danışma servisine müracaat ediniz. Bölgenizdeki borç danışma servisinin adresini internetten bulabilirsiniz.
 

 

Related links: