İsviçre’de Yaşam – Bilgi ve Online-Danışmanlık  

Boşanma

 

Müşterek İstek üzerine boşanma

Kapsamlı Anlaşma
  • Eşler boşanmayı müşterek isteyebilirler ve mahkemeye boşanmanın sonuçları üzerine bir anlaşma sunabilirler. Bu anlaşma aşağıdaki konuları düzenler:
  • Çocukların menfaatleri: velayeti, görüşme hakkı, çocukların nafakası gibi.
  • Varlık hakları ile ilgili sorunlar, eşler arasında varlıkların nasıl dağıtılacağı(bunlar arasında emeklilik kasası alacağının dağılımı, yaşlılık ve birikim sigortasının gelir dağılımı) ve evlilik sonrası nafakası (eşlerin nafakası)
DiKKAT:
Boşanmış çifte vatandaş eşlerin seçtikleri ikamet yeri direk olarak müşterek çocukların düzenlerini etkiler. Müşterek velayet uzak mesafelerden yürütülemez. Görüşme hakkının velayeti olmayan anne ya da babanın oturduğu yere uygun olarak düzenlenmesi zorunludur.

Eğer müşterek çocuklar için nafaka düzenli olarak ödenmezse ve anne ve babadan biri başka bir ülkede yaşıyorsa ve ilgili ülke uluslararasi anlaşmayı imzalamışsa, uluslararası nafaka tahsili imkanı vardır. Gerekli bilgileri uluslararası sosyal hizmetlerden ya da aşağı web-sayfasından alabilirsiniz.
 
Mahkeme eşleri birlikte ve ayrı ayrı dinler. Mahkemenin son kararı her iki tarafın boşanmaya gönüllü ve anlaşmalı etraflıca düşünerek karar verdiğine ve bunun onaylanabileceğine dayanır.
 
Eşler ifade vermelerinden itibaren iki aylık bir düşünme süresinden sonra yazılı boşanma isteklerini bildirir ve anlaşmayı onaylarlarsa, mahkeme boşanma hükmünü bildirir ve anlaşmayı onaylar.
 
DiKKAT
Eğer mahkeme bir boşanma anlaşmasını onaylamışsa bundan geri dönmek oldukça zordur. Boşanma anlaşmasını hazırlarken eşinizle birlikte bir avukata danışınız.
 

Kısmi Anlaşma
Mahkemenin üzerinde anlaşılamayan boşanma sonuçları hakkında hüküm verebilsi için eşlerin boşanmayı müşterek istemesi ve açıklaması gerekmektedir. Mahkeme eşleri kapsamlı boşanma anlaşmasındaki gibi, hem eşlerin üzerinde anlaştıkları boşanma sonuçlarını, hem de mahkeme tarafından hüküm verilecek başka sonuçların açıklanmasındaki gibi dinler.

Mahkemenin boşanma hükmüne karar verebilmesi için her iki eşinde üzerinde anlaşmaya varamadıkları boşanma sonuçları hakkında birer dilekçe vermeleri gerekmektedir.

 

DiKKAT
Eğer mahkeme eşlerin müşterek istekle boşanma koşullarını yerine getirmedikleri hükmüne varırsa, her iki eşe belli bir süre vererek boşanma isteklerini bir dava ile tazmin etmelerini ister.

 

Dava Üzerine Boşanma

Eğer eşler görülmekte olan davanın başlangıcında ya da başka bir dava ile boşanma sebebinin değistrilmesi esnasında en az 2 yıldan beri ayrı yaşıyorlarsa, eşlerden biri boşanma talebinde bulunabilir.

Eğer eşlerden biri evliliğin devamını imkansız kılan ağır sebeplerden kendisi sorumlu değilse iki yıllık sürenin dolmasından önce de boşanma talebinde bulunabilir.

Eğer eşlerden biri boşanmayı ayrı yaşamaktan ya da evliliği sürdürmenin imkansız olmasından dolayı isterse ve öteki eş bunu tastiklerse ya da karşı dava açarsa böylece müşterek istek üzerine boşanma hükümleri anlamına uygun olarak düzenlenebilir. 

 

Konuya ilişkin: Boşanmanın Hukuksal Etkileri

Related links: