İsviçre’de Yaşam – Bilgi ve Online-Danışmanlık  

Ayrılık

Ayrılıklar ve boşanmalar farklı biçimlerde yapılabilirler. Ayrılık genellikle boşanma için hazırlıktır. Göçmen ayrılıklarının onların durumları ve oturumları üzerinde etkileri olabilir.

Karşılıklı Anlaşma ile Ayrılık

Eğer eşler ayrı yaşama koşulları üzerinde uzlaşırlarsa mahkemeye gitme mecburiyetleri yoktur. Eşler yazılı bir ayrılık anlaşması imzalayabilir ya da sözlü olarak uzlaşmaya gidebilirler. Ama böyle bir anlaşmanın mahkeme önünde geçerliliği yoktur.

 

Mahkeme Tarafından Onaylanan Ayrılık Anlaşması

Ayrılık anlaşmasının  yasal olarak geçerli olabilmesi için mahkeme tarafından onaylanması zorunludur. Anlaşmaya varılamayan konularda mahkemeler tarafları uzlaştırır.

 

Ayrılık Anlaşması

Eğer eşler ayrı yaşıyorlarsa yaşam koşullarına göre aşağidaki konuları düzenlemek zorundadırlar:

 

  • Müşterek çocukların kimin himayesine verileceği?
  • Himaye hakkı olmayan ebeveynin görüşme hakkının nasıl düzenleneceği?
  • Müşterek evde kimin kalacağı ve evden kimin ayrılacağı?
  • Kimin kime ne kadar nafaka ödeyeceği?
  • Kimin beraber oturulan dönemden kalan borçları üstleneceği?
  • Koşullar malların paylaşımını gerektiriyorsa bunun için dilekçe verilip verilmeyeceği?

 

Evliliğin Korunması İçin Mahkeme Kararı ile Ayrılık

Eğer eşlerden birinin şahsiyeti, ekonomik güvenligi ve ailenin huzuru beraber yaşamakdan dolayı ciddi olarak tehlikeye girmişse, bu eşe müşterek evi istediği zaman iptal etme yetkisi verilmistir.

 

Evliliğin korunması için dilekçe verilmişse mahkeme eşlerden birinin aldığı müşterek evi iptal kararını onaylar ve ayrılık biçimini düzenler

 

DiKKAT
Eğer aile mensuplarının huzuru ve güvenliği tehlikedeyse müşterek ev hemen iptal edilebilir ve mahkeme kararı sonradan alınabilir. Ayrılık durumunda mutlaka bir danışmana başvurunuz.

Konuya ilişkin: Boşanmanın Hukuksal Etkileri

Related links: